logo

Satış sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması
 
kilissiparisim.com üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurarak kilissiparisim.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Her kilissiparisim.com kullanıcısı, KİLİS REKLAM AJANSI – Mehmet Ersin ÇIYAN (“kilissiparisim.com”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.
 
2. Hizmetlerin Tanımı
 1. kilissiparisim.com, kullanıcı sözleşmesini onaylayan üyelerine internet ortamından yemek siparişi, market ürünleri, yöresel ürünler ve çiçek siparişi verme imkanı sunar.
 
3. kilissiparisim.com Üyelik Sistemi
 1. kilissiparisim.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir ‘kullanıcı adı’ ve de ‘şifre’ ye sahip olur.
 2. ‘Kullanıcı adı’ üyeye özeldir. Aynı ‘kullanıcı adı’ iki farklı üyeye verilemez.
 3. ‘Şifre’ sadece kullanıcıya özeldir ve yalnızca kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı istediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. kilissiparisim.com, şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
 4. kilissiparisim.com, kullanıcıyı sadece kendi bölgesinde olan ve kullacının yararlanabildiği promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder.
 5. kilissiparisim.com, kullanıcı bilgisini asla üçüncü parti şirketler ile paylaşmaz - telefon numarası, paket servisi yapan işyeri ile siparişin daha çabuk ve daha doğru teslimi ile ilgili olarak paylaşılabilir - ya da üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapamaz.
 6. Kullanıcının kilissiparisim.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gerekmektedir. Bu işlem kilissiparisim.com’a ‘login’ olmak şeklinde tanımlanmıştır.
 
4. Üye’nin yükümlülükleri
 
Üye kilissiparisim.com servislerinden yararlandığı sırada,
 1. Kullanıcı Kayıt Formu’nda var olan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı ve yanlış olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan ötürü mesuliyetin kendisine ait olduğunu, bu gibi durumlarda üyeliğinin sona erebileceğini,
 2. kilissiparisim.com tarafından verilen servis ve yazılımların telif hakkının kilissiparisim.com’a ait olduğunu, bu yazılımları kesinlikle çoğaltıp, dağıtmayacağını,
 3. kilissiparisim.com servislerinde kullandığında ileri sürdüğü düşünce, ifade, şahsi fikirlerin; kilissiparisim.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve kilissiparisim.com’un bu dosyalardan ötürü hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 4. kilissiparisim.com’un sağladığı servislerde bazı durumlarda 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu nedenle kilissiparisim.com’un sorumlu olmayacağını,
 5. Servislerinin kullanımı esnasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan kilissiparisim.com’un sorumlu tutulmayacağını,
 6. kilissiparisim.com’un sunduğu hizmetlere kilissiparisim.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi; değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymayan durumlarda kilissiparisim.com’un uğrayabileceği bütün maddi ve manevi zararları ödemeyi,
 7. Üyelik bilgilerinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü kilissiparisim.com’un mesul olmayacağını,Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 8. Ortama eklenecek konu başlıkları, yazışma ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 9. Başka kullanıcıları tehdit ve taciz etmemeyi,
 10. Başka kullanıcıların kilissiparisim.com’un sunduğu servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 11. Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yakışıksız, çiğneyici, kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
 12. Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki yazılıma veya bilgilere zarar verecek bilgi ya da programlar göndermemeyi,
 13. kilissiparisim.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt ya da elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı kilissiparisim.com’dan tazminat talep etmemeyi,
 14. kilissiparisim.com’dan izin almaksızın kilissiparisim.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı,
 15. kilissiparisim.com’un, dilediği zaman ya da sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 16. Kurallara aykırı davranıldığı takdirde kilissiparisim.com’un gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 17. kilissiparisim.com’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
 18. Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 19. Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 20. Üye ‘kullanıcı’ adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat üyenin sorumlu olduğunu,
 21. Müşteriler mal teslimi sırasında servisin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi halde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
 22. Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan şahıs, Sanal Merkez adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
 
5. kilissiparisim.com’a Verilen Yetkiler
 
 1. kilissiparisim.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir ya da sistem çalışmasını tamamen durdurabilir.
 2. Sistemin geçici bir süre askıya alınması ya da tamamen durdurulmasından ötürü kilissiparisim.com’un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.
 3. Kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi kilissiparisim.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. kilissiparisim.com, tüm alanları doldurmuş olan müşterileri adaylarının veya şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
 4. kilissiparisim.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından doğan sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin üye beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.
 5. kilissiparisim.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını ya da tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı kilissiparisim.com sorumlu tutulmayacaktır.
 6. kilissiparisim.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, yazılım, tasarım, belge, yazılım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 7. kilissiparisim.com’un satışları, kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların menülerinin o anki mevcudiyetiyle sınırlıdır. kilissiparisim.com ilgili işyerlerinde bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesiyle kilissiparisim.com ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.
 8. kilissiparisim.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde kilissiparisim.com tarafından uygun görülecek farklı bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu içerik ve bilgilerin farklı kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, kilissiparisim.com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
 9. kilissiparisim.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü kilissiparisim.com’da sanal işyerleri bulunan firmalara aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu durumlarda kilissiparisim.com, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir ya da sipariş iptal işlemi gerçekleştirebilir. 
 10. kilissiparisim.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden kilissiparisim.com’un sorumlu olmadığını kabul eder.
 11. kilissiparisim.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında düzenlemeler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir ya da yeni maddeler ilave edebilir.
 12. kilissiparisim.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde, üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. kilissiparisim.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen ya da tamamen değiştirebilir, ya da ücretli hale dönüştürebilir.
 
6. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması:
 
Müşteriler yapılan bütün alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
 
7. Vergilendirme:
 
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek bütün yasal değişikliklerden doğan işlemler kilissiparisim.com firmasının sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.
 
8. Teslimat ve İade:
 
İşyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu ürünler kesinlikle farklı adrese teslim edilmeyecektir. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.
 Müşterinin bir ürünü iade etmek veya bir hizmetin sağlanmasına ilişkin bir şikâyette bulunmak istemesi halinde, bu tür durumlarda nihai sorumlu, kilissiparisim.com’un aracı olarak hareket etme hakkına halel gelmeksizin, daima satışın yapıldığı işyeri olur. Müşteriye satış fiyatının geri iade edilmesi gerektiğinde, yerel işyerinin adına geri ödemeyi yapanın kilissiparisim.com olup olmadığına bakılmaksızın geri ödemenin ne şekilde yapılacağına (nakit, kredi kartı, mağaza kuponu vs.) işyeri karar verir. Bu nedenle, Müşteri tarafından verilen vekâlet uyarınca Vekil tarafından satın alınan bir ürünün iadesi her halükârda işyerinin iade politikasına tabidir.

Belirli işletmeler halka açık yerlere sahip olmayabileceği için Kullanıcılar şikâyet veya iadelerin işleme alınması amacıyla bu yerlere erişemez. Bu tür durumlarda, Kullanıcıların Platformda yer alan kanalları kullanarak gerekli yardım ve destek için kilissiparisim.com’un müşteri hizmetleri ile iletişime geçmesi gerekir.

Kullanıcının platform üzerinden verilen siparişe uymadığı için bir ürünün iadesini istemesi halinde yanlış veya teslim edilmemiş ürünlerin bir listesiyle birlikte tüm siparişin bir fotoğrafını ve talep edilen ürünlerin yetersizliğine dair başka kanıtlar sunması gerekir.

Müşterinin vekâleti imzalamadan ve onaylamadan önce Vekil tarafından teslim edilen ürünleri teslimat adresinde kontrol etmesi gerekir. Müşteri söz konusu imzayla vekâleti, şahsen satın alımı veya kendisi adına yürütülen hizmeti teyit eder ve onaylar. Buna ilaveten, Müşteri örneğin Müşteri nihai teslimat adresinde değilse veya teslim alma ve imza için bir üçüncü taraf tayin etmişse, bir üçüncü tarafın kendi adına vekâleti onaylayabileceğini beyan eder. Müşteri (ve/veya söz konusu üçüncü taraf) sağlanan hizmetin yeterli olduğunu kontrol etmekle ve aynı zamanda ürünün yeterli olmadığını kanıtlamak için yeterli kanıt toplamakla sorumludur.

Bir iadenin uygun olup olmadığıyla ilgili karar her halükârda işyerine ait olacaktır. Bir ihtilaf çıkması halinde Müşterinin bu maksatla kilissiparisim.com tarafından sağlanan yöntemler aracılığıyla kilissiparisim.com’u bilgilendirmesi gerekir.

9.Hizmetlerin Fiyatları ve Faturalama

Platforma kayıt ve Platformu kullanım Müşteriler(işyerleri hariç) için tamamen ücretsizdir.

Platformun vekiller ve işyerleri tarafından kullanımı, hizmetleri sunmak için Platformu kullanmayı istedikleri varış ülkesine bağlı olarak ilgili maliyetlere tabi olabilir.

Müşterinin sadece ürün sipariş etmek ve Platform üzerinden iletişim kurmak ve aynı zamanda üçüncü taraflarca sağlanan kurye veya sipariş teslimi hizmetlerini kullanmak amacıyla Platformu kullandığı ve bu şekilde Platform üzerinden talep ettiği her hizmet için ödeme yapması gerekir. Buna ilaveten, bir ürünün satın alınmasını içeren hizmetler için Kullanıcının söz konusu ürünün fiyatını ödemesi gerekir. Platforma kayıt olmak ve gerekli banka bilgilerini sunmak suretiyle Kullanıcılar sipariş edilen ürünlerin fiyatı ve teslimi de dahil olmak üzere, talep edilen hizmetlerin ödemesine ilişkin makbuzlar düzenlemesi için kilissiparisim.com u açıkça yetkilendirir.

Her bir hizmetin toplam fiyatı Vekilin kat ettiği kilometre sayısına ve harcadığı zamana dayalı olarak değişken bir yüzdeyi ve aynı zamanda Kullanıcının bir ürünün veya hizmetin fiziksel satın alımını talep ettiği durumlarda her bir işyeri tarafından belirlenen fiyatı içerebilir. kilissiparisim.com seyahat edilen mesafeye ve/veya hizmetin yapıldığı zaman dilimine bağlı olarak fiyatta değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu şartlar uyarınca, kullanıcı teslim alma adresini belirtmediği müddetçe, Müşteri taahhüt altına girmeden ve ödemeyi nihai hale getirmeden önce hizmete ilişkin yaklaşık ücreti bilme hakkına sahiptir. Teslimat hizmetine ilişkin ücret kilissiparisim.com’un kontrolünü aşan, söz konusu ücrette artış gerektiren mücbir sebep hallerinde değişiklik gösterebilir.

Ücret miktarı yalnızca ve tamamen Kullanıcının takdirinde olacak olan Vekile ve/veya yerel mağazaya yönelik bahşişleri de içerebilir.

kilissiparisim.com fiyatlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı sözleşmeye bağlanmış hizmetlere ilişkin makbuzları ve/veya oluşturulan faturaları kayıt sürecinde Kullanıcı tarafından sunulan e-posta adresine elektronik yollarla göndermesi için kilissiparisim.com u açıkça yetkilendirir. Fatura gerekli olması halinde kullanıcının sipariş vermeden önce Platformda ilgili vergi bilgilerini girmesi gerekir.

Yerel işyeri tarafından siparişin hazırlanması teyit edildikten ve Kullanıcı bilgilendirildikten sonra bir hizmetin iptal edilmesi halinde kilissiparisim.com her bir durumda geçerli ücreti Müşteriye yansıtma hakkına sahip olacaktır. Benzer şekilde, Kullanıcının Vekilden kendi adına bir ürünü satın almasını istemiş olması ve Müşterinin satın alma yapıldıktan sonra siparişi iptal etmesi halinde Müşteri Vekilin sağladığı teslimat hizmetlerinin maliyetinin yanı sıra ürünün fiyatını da karşılayacaktır. Tüm bunlar Müşterinin satın alınan ürünlerin iade edilmesi amacıyla yeni bir hizmet talebinde bulunma veya ürünlerin farklı bir adrese teslim edilmesini talep etme hakkına halel getirmez. Bozulmayan ürünler söz konusu olduğunda, Kullanıcı kendisine ürünleri satan işyerine karşı siparişi geri alma hakkını kullanabilir. Kullanıcının bu hakkı kilissiparisim.com aracılığıyla kullanmak istemesi halinde yeni bir hizmet talep etmesi gerekir.

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ve ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 
10. Ücret İadesi:
 
Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:
 
 1. Siparişin işyerine iletilmediği, siparişin işyerine iletilmiş olup da işyerine tarafından siparişin hazırlanmadığı ya da siparişin hazırlanmış olmasına rağmen işyerinin iptal işlemini onaylamış olduğu durumlarda kullanıcının talebi üzerine yapılan iptallerde;
 2. Sipariş verilen ürünlerin işyerinde bir kısmının veya tamamının mevcut olmaması sebebiyle verilen siparişin bir kısmının veya tamamının iptali durumunda;
 3. Kullanıcının adresinin işyerinin gönderim alanı dışında olması sebebiyle yapılan iptal durumunda;
 4. İşyerine sipariş iletilememesi sebebiyle yapılan iptal durumunda;
 5. Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması sebebiyle işyerinin onayının alınmasının akabinde yapılan iptal durumunda; ve
 6. Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda işyerinin onayı üzerine yapılan iptal durumunda.
 7. Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde para iadesi, kilissiparisim.com’un bünyesinde bulundurduğu işyerleri tarafından yapılmaktadır. kilissiparisim.com, işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
11. kilissiparisim.com Kayıtlarının Geçerliliği
 
Üye bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmalarda kilissiparisim.com’un defter kayıtlarıyla, mikro fiş, mikrofilm ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten kilissiparisim.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
12. Uygulanacak Hükümler
 
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesaire) uygulanacaktır.
 
13. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
 
İş bu sözleşmenin uygulanmasından olabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Kilis Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 
14. Yürürlük
 
Kullanıcı kayıt formunu oluştururken, sistemi kullanarak hizmet aldıktan veya sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 
15. Fesih
 
kilissiparisim.com istediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.